Personalutskott

Personalutskottet verkar på uppdrag av Kyrkorådet och är kyrkorådets och pastoratets centrala organ för den personaladministrativa verksamheten samt anställnings-, löne- och pensionsorgan. Personalutskottet är dessutom pastoratets centrala organ för arbetsmiljöfrågor.

Ordinarie ledamöter och ersättare i Personalutskottet mandatperioden
2018-2021

Ordförande
Eric Winbladh
 
Ordinarie ledamöter
Johnny Lilja
 
Ersättare
Lena Johnsson
Astrid Jonsson