Om oss

Huskvarna pastorat består av Huskvarna församling och Hakarps församling. I organisationen ingår även en kyrkoförvaltning och en kyrkogårdsförvaltning.

I pastoratet finns
3 kyrkor: Huskvarna, Hakarp och Öxnehaga    
2 kapell: Bråneryds kapell och Garpa skans kapell
2 församlingshem: Huskvarna och Hakarp    
3 kyrkogårdar: Huskvarna, Hakarp och Bråneryd
   
Huskvarna pastorat har knappt 50 tillsvidareanställda och därutöver säsongs- och timanställda.

Inom pastorats gränser bor ca 23 000 invånare. Av dessa är drygt 13 000 personer tillhöriga i Svenska kyrkan.