Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Dödsfall och begravning

Att möta döden är svårt och omtumlande. Sorgen är personlig, men det är vanligt att reagera med saknad, ilska och uppgivenhet. När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. Som anhörig kan du få hjälp med planering inför en begravning.

Den avlidnes önskemål

Vid planeringen av en begravning ska man ta hänsyn till de önskemål den avlidne har haft, oavsett om de är skrivna eller oskrivna. Detta är fastställt i begravningslagen.

I häftet Om begravning, mina önskemål kan du skriva ner vad som är viktigt för dig – till stöd för dem som ska ordna med det praktiska. Du kan kontakta Kyrkogårdsförvaltningen om du vill få ett tryckt exemplar av häftet.

 

Planera begravningen

Många väljer att ta hjälp av en begravningsbyrå  men det går också bra att ordna delar eller allt praktiskt själv.

Borgerlig begravning, begravning i Svenska kyrkans ordning
eller begravning i annan ordning


Borgerlig ceremoni

En borgerlig begravning kan ledas av en borgerlig begravningsförrättare eller av anhöriga och vänner själva.

  • Välj vilken lokal för begravningsceremonin ni vill ha och boka plats och förrättare. Det finns inga särskilda bestämmelser för hur ceremonin ska vara utformad. Vill ni vara i något av Huskvarna pastorats kapell, bokas detta via Kyrkogårdsförvaltningen.
  • Anhörig: kontakta Kyrkogårdsförvaltningen och anmäl om den avlidne ska kremeras eller jordbegravas och var den avlidne ska gravsättas. Kroppen ska gravsättas (kistbegravning) eller kremeras inom en månad,enligt begravningslagen. 

Begravning i Svenska kyrkans ordning

  • Anhörig: kontakta Pastoratsexpeditionen för att boka begravning. Ofta sköter Begravningsbyrån den kontakten men vill man boka själv går det lika bra. När du bokar bestäms tid och plats för begravningen och vilken präst som kommer att hålla i begravningsgudstjänsten. Prästen hör sedan av sig inom de närmaste dagarna och bokar tid för ett begravningssamtal. 
  • Anhörig: kontakta kyrkogårdsexpeditionen med uppgifter om den avlidne ska kremeras eller jordbegravas samt var den avlidne ska gravsättas.

 

Minnesstunden är ett tillfälle att minnas tillsammans

Efter begravningsceremonin är det vanligt att samlas för en stunds gemenskap antingen i församlingslokalen eller någon annan lokal i närheten.

Det ger tillfälle att prata och dela minnen kring den döda. Mitt i sorgen kan det ge kraft att se släkt och vänner samlade för ett respektfullt avsked. För många är begravningen en viktig del av sorgearbetet.


När anhöriga inte kommer överens

Det händer att anhöriga har svårt att enas efter ett dödsfall. Det kan till exempel handla om att man är oeniga kring var den avlidne ska gravsättas eller om det ska vara en kremering eller kistbegravning.

Då finns möjlighet att få hjälp av Kyrkgårdsförvaltningen i form av medling. Detta är reglerat i begravningslagen. En sådan medling sker genom samtal. Kommer parterna fortfarande inte överens, flyttas tvisten över till länsstyrelsen för beslut. Under tiden en tvist pågår får inte den avlidne gravsättas.

För kyrkogårdsförvaltningen i Huskvarna pastorat är verksamhetschef Magnus Andersson utsedd medlare.

 

kontakta kyrkogårdsförvaltningen

Telefon: 036-30 43 01
Skicka e-post till: 
Kyrkogårdsförvaltningen

 

Besöks- och telefontid:
Måndag - fredag kl. 10-12
Därutöver svarar vi om vi har möjlighet.

Leverans/besöksadress:
Alfred Dalinvägen 10-12

Postadress: Box 183, 561 23 Huskvarna