Musiker

Hakarps församling

Elisabeth Karlsson

Huskvarna pastorat

Kantor

Huskvarna församling, Huskvarna centrum

Emma Pettersen

Huskvarna pastorat

Organist

Magnus Engblom

Huskvarna pastorat

Kantor

Sylvia Lönn

Huskvarna pastorat

Kantor (vikarierande)

Ulrika Holm

Huskvarna pastorat

Kantor

Huskvarna församling, Öxnehagakyrkan

Martina Kohlin

Huskvarna pastorat

Musikpedagog