Foto: Tommy Hvitfelt

Lediga tjänster

Huskvarna pastorat vill vara en attraktiv arbetsplats. Detta betyder bland annat god arbetsmiljö, kompetensutveckling, bra ledarskap, friskvård och utveckling av arbetsuppgifter och arbetssätt.

Att vara anställd inom Huskvarna pastorat innebär att man har en viktig roll i verksamhetens utveckling. Alla anställdas insatser är avgörande för att målen skall kunna uppnås. 

Medarbetarskapet ska kännetecknas av respekt för andra, engagemang, öppenhet, delaktighet och serviceanda.

Huskvarna pastorat

Huskvarna pastorat utgörs av de två församlingarna Hakarp och Huskvarna. Pastoratet har tre kyrkor och tre kyrkogårdar med olika profil och församlingsmiljö. Hakarps församling har kyrka och kyrkogård i Hakarps kyrkby samt församlingshem på Stensholm. I pastoratet arbetar ca 50 medarbetare, varav 9 är anställda i Hakarps församling.