Kyrkogårdsutskott

Kyrkogårdsutskottet verkar på uppdrag från Kyrkorådet. Utskottet ansvarar för begravningsverksamheten och fullgör myndighetsutövning inom pastoratet enligt begravningslagen och begravningsförordningen samt ger råd och stöd i frågor om begravningsverksamheten.

Ordinarie ledamöter och ersättare i Kyrkogårdsutskottet
mandatperioden 2018-2021

Ordförande
Rigmor Holmqvist Ödman

Vice ordförande
Jan-Olof Berlin

Ordinarie ledamöter
Marie-Louise Holmberg
Helena Larsson
Olof Darelid

Ersättare
Ingrid Forsberg
Hans Glaad
Rune Blixt
 
Astrid Johansson, begravningsombud
Magnus Andersson, föredragande tjänsteman och sekreterare