Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är Huskvarna pastorats högsta beslutande organ och ansvarar för övergripande frågor och principiella ärenden. Det gäller till exempel mål och riktlinjer, budget samt kyrko- och begravningsavgift.

Fullmäktige väljer också ledamöter till kyrkoråd och församlingsråd samt revisorer och valnämnd.

Ledamöter och ersättare till kyrkofullmäktige väljs genom kyrkovalet som är vart fjärde år. Alla medlemmar i Svenska kyrkan som är över 16 år har rösträtt.

Kyrkofullmäktiges sammanträden är offentliga, som medlem i Svenska kyrkan är du välkommen att närvara vid dessa sammanträden.

Ordinarie ledamöter och ersättare mandatperioden 2022-2025

Ordförande                
Eric Winbladh

Ordinarie ledamöter
Mariann Ahlqvist 
Olof Darelid
Kerstin Folke Johnsson 
Anna Gunnarsson 
Peter Isoz 
Lena Johnsson 
Astrid Jonsson 
Annika Junehed 
Lars-Anders Kjellberg 
Berth Göran Kågebäck 
Hans Larsson 
Karin Lindh 
Åke Pettersson 
Magnus Rönnberg 
Sara Stenvall
Leif Svensson 
David Torsson 
Lars- Olof Väcklén
Christina Wallander
Rigmor Ödman Holmqvist 

Ersättare
Jan-Olof Berlin 
Dan Brandt
Maiken Daag
Ingrid Forsberg 
Ivan Högstedt
Inga-May Klasson 
Birgitta Kågebäck 
Helena Larsson
Kerstin Larsson
Åsa Liborn 
Bo Rothzén

Sekreterare
Sophie Randau