Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är Huskvarna pastorats högsta beslutande organ och ansvarar för övergripande frågor.

Kyrkofullmäktiges sammanträden är offentliga vilket betyder att  som medlem i Svenska kyrkan har man rätt att närvara vid dessa sammanträden.

Ordinarie ledamöter och ersättare i Kyrkofullmäktige mandatperioden 2018-2021

Ordförande                
Erik Winbladh

Vice ordförande
Jan-Olof Berlin

Ordinarie ledamöter
Mariann Ahlqvist        
Rune Blixt                 
Lisbet Båfält                
Olof Darelid               
Irene Folkevik           
Anna Gunnarsson   
Charlie Heinpalu     
Marie-Louise Holmberg
Lennart Johansson   
Lena Johnsson       
Annika Junehed       
Erling Kylberg           
Berth Göran Kågebäck
Hans Larsson        
Helena Larsson       
Kerstin Larsson     
Johnny Lilja           
Monica Midholt     
Magnus Rönnberg       
Christina Wallander    
Bengt Ågren          
Rigmor Ödman Holmqvist  

Ersättare
Dan Brandt               
Ingrid Forsberg         
Hans Glaad                 
Leif Rune Gunnar Hagberg                  
Kerstin Högström    
Evelyn Johansson    
Astrid Jonsson          
Inga-May Klasson   
Birgitta Kågebäck         
Bo Gustaf Elof Larsson
Irene Lilja                     
Leif Svensson            
Inger Österlund

Föredragande tjänsteman
Krister J Clifford, kyrkoherde

Sekreterare
Anna Stavréus