Kyrkogårdsförvaltning

Magnus Andersson

Huskvarna pastorat

Kyrkogårds- och fastighetschef

Tomas Henriksson

Huskvarna pastorat

Förvaltningsassistent

Hakarps kyrkogård

Roger Skoglund

Huskvarna pastorat

Kyrkvaktmästare

Daniel Henriksson

Huskvarna pastorat

Kyrkvaktmästare

Bråneryds kyrkogård

Pär Svensson

Huskvarna pastorat

Kyrkogårdsarbetare

Laila Svensson

Huskvarna pastorat

Kyrkvaktmästare

Corall Alkhagen

Huskvarna pastorat

Kyrkogårdsarbetare

Michael Sandin

Huskvarna pastorat

Kyrkogårdsarbetare

Huskvarna kyrkogård

Stefan Larsson

Huskvarna pastorat

Förman

Henrik Lindström

Huskvarna pastorat

Kyrkogårdsarbetare

Johannes Briland

Huskvarna pastorat

Kyrkogårdsarbetare

Anna Tagesson

Huskvarna pastorat

Kyrkogårdsarbetare

Mats Lind

Huskvarna pastorat

Kyrkogårdsarbetare