Foto: Camilla Almquist

Kyrkor och kapell

Det finns tre kyrkor och tre kapell inom Huskvarna pastorat som används vid begravningsgudstjänster och begravningsceremonier.

Begravning i Svenska kyrkans ordning

Vid en begravning i Svenska kyrkans ordning kan begravningsgudstjänsten ske i någon av pastoratets tre kyrkor: Hakarps kyrka, Huskvarna kyrka och Öxnehagakyrkan. För att en begravning ska ske i kyrkan, behöver den avlidne varit medlem i Svenska kyrkan. Vid synnerliga skäl kan en begravingsgudstjänst genomföras i kyrkan även om den avlidne inte var medlem. Det är upp till kyrkoherden att ta beslut.

Läs mer om och vandra runt i respektive kyrka

Kapellen öppna för borgerliga ceremonier

Gemensamt för alla tre kapell, är att de är tillgängliga för borgerliga ceremonier dvs. ceremonier utan religiösa förtecken och för ceremonier i annan ordning (t.ex. vid annan religiös tillhörighet).

En lokal som används för borgerliga ceremonier har inga kristna symboler.

Läs mer om och titta in i respektive kapell:

kontakta kyrkogårdsförvaltningen

Telefon: 036-30 43 01
Skicka e-post till: 
Kyrkogårdsförvaltningen

 

Besöks- och telefontid:
Måndag - fredag kl. 10-12
Därutöver svarar vi om vi har möjlighet.

Leverans/besöksadress:
Alfred Dalinvägen 10-12

Postadress: Box 183, 561 23 Huskvarna