Foto: Gustaf Hellsing /IKON

Internationell verksamhet

Vill du engagera dig för en bättre värld? Då finns det olika grupper du kan vara med i för att bland annat stötta Svenska kyrkan i utlandet eller Svenska kyrkans internationella arbete.

SKUT - arbetsgrupper

SKUT är en förkortning av Svenska kyrkan i utlandet. Utlandskyrkan finns i 25 olika länder runtom i världen och är en viktig samlingsplats där man kan träffa landsmän finna någon att tala med, både om sorg och glädjeämnen. Till stor del finansieras Svenska kyrkan i utlandet genom insamlade medel, donationer och företagsstöd.

SKUT:s arbetsgrupper arbetar för att stötta Svenska kyrkan i utlandets verksamhet genom att planera och genomföra olika insamlingsaktiviteter. Vi samlar in pengar genom lotterier, kyrkkaffe, luncher, kollekter, basarer med mera.

SKUT i Hakarps församling

I Hakarp är Laila Asklid ombud för SKUT. Vill du vara med kontakta Laila eller expeditionen.

SKUT i Huskvarna församling 

Vi träffas varannan torsdag kl. 14.00 i Församlingsgården.

Marta & Mariagruppen

Marta & Mariagruppen är en del av Huskvarna församlings internationella arbete. Vårt syfte är att tillverka olika saker som vi sedan kan ha med till försäljning eller lotterier när vi har basar med mera. Hittills har vi tovat, stickat, sytt, gjort cerat, stöpt ljus och bakat bland annat.

Vi fikar, pratar och delar liv med varandra under tiden som händerna jobbar.

Estlandsverksamhet

Hakarps församling har i mer än 20 år haft kontakter i Estland och stödjer och hjälper dem med pengar som lämnas vid kollekter, som gåvor och från arrangemang som soppluncher med mera. Vi har också insamling av kläder, hushållstextiler med mera som överlämnas vid en årlig resa till Estland.

Våra kontakter är vänförsamlingen Lääne-Nigula i närheten av Haapsalu, Peeteli församling i Tallinn som har ett barnhem i anslutning till kyrkan, en förskola med ca 200 barn i Tallinn och Frälsningsarmén i Narva.

Vi är en grupp på 15 personer som arbetar med Estlandsverksamheten och den leds av Anne-Marie och Lars Hakeman.

Läs historien om hur Estlandsarbetet började.