Foto: Charlotte Winroth

Huskvarna kyrka

Huskvarna kyrka är en röd träkyrka som ligger mitt i centrala Huskvarna.

Kyrkan uppfördes åren 1907-1908 på initiativ av brukspatron Wilhelm Tham vid Husqvarna vapenfabrik. Kyrkan överlämnades som gåva till dåvarande köpingen den 26 november 1908 och kyrkan var ritad av byggnadsarkitekten vid Husqvarna Vapenfabrik, Birger Damstedt.

Arkitekten lät kyrkan gå i fornnordisk byggnadsstil men med liggande virke. I viss mån kom kyrkan att likna en norsk stavkyrka.

Huskvarna kyrka har genomgått tre större renoveringar, 1930,1955 och 1986 varav renoveringen 1930 var den mest genomgripande. Arkitekten bakom den nya interiören och de nya inventarierna som då togs i bruk var stadsarkitekt Göran Pauli, Jönköping.

Kyrkans bänkar ger plats åt 300 kyrkobesökare.

Besök och tillgänglighet

Adress:
Alfred Dalinvägen 10-12, 561 31 Huskvarna

Telefon pastoratsexpedition:
036-30 43 00

Hitta hit med bil:
Vägbeskrivning

Parkering:
I närheten av kyrkan.

Besök oss med allmänna kommunikationer:
Från Jönköping: Stadstrafik linje 1, 4 till Huskvarna Esplanaden. Regionbuss 121 mot Gränna och 124 mot Aneby. Krösatåg mot Växjö till Huskvarna station och vidare med stadstrafikbuss linje 15.

Ramp för rullstol/rullator:
Ja, på kyrkans norra sida.

Toalett:
Ja. Handikapptoalett finns. 

Hörslinga:
Ja

Framkomlighet:
Plan terräng, stenläggning med gatsten samt grus. Vintertid underhåll med snöröjning och sandning.

Rökförbud:
Rökförbud gäller i och i anslutning till alla kyrkor, byggnader och kyrkogårdar i hela pastoratet.