Foto: Elin Wester

Huskvarna församlingsgård

Huskvarna församlingsgård, invigd 1975, ligger i nära anslutning till Huskvarna kyrka och kyrkogård.

Byggnaden är av suterrängtyp och beklädd med röd träpanel.  Församlingsgården rymmer församlingsexpediton, pastoratets kansli, kyrkogårdsförvaltningen samt kontor för församlingsanställd personal. Därutöver finns kök och utrymmen för församlingens olika verksamheter.

Tre större salar finns; Mariasalen, Martasalen samt Storstugan. Det finns även en körsal samt ett mindre bibliotek.

Rökförbud:
Rökförbud gäller i och i anslutning till alla kyrkor, byggnader och kyrkogårdar i hela pastoratet.

 

Mariasalen med plats för 78 personer. Foto: Elin Wester
Martasalen med plats för ca 30 personer. Foto: Elin Wester
Storstugan med plats för ca 30 personer. Foto: Elin Wester