Gravar dekorerade med färggranna blommor på en kyrkogård.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Gravskötsel

Är du gravrättsinnehavare är du också ansvarig för gravens skötsel. Du kan välja att ta hand om skötseln själv eller teckna avtal med kyrkogårdsförvaltningen.

Ansvaret för skötseln av gravplatsen delas mellan Kyrkogårdsförvaltningen och gravrättsinnehavarna. Som gravrättsinnehavare ansvarar du för själva gravplatsen och kyrkogårdsförvaltningen för skötseln av resten av begravningsplatsen.

Att vårda graven

Som gravrättsinnehavare har du ansvar för att graven hålls i vårdat och värdigt skick. Detta omfattar:

  • Att sköta befintlig planteringsyta genom rensning och luckring samt byte av jord.

  • Att plantera, gödsla och putsa blommor.

  • Att putsa gräskanten mot planteringsytan och i de fall det finns, mot gravvård och stensocklar.

  • Att ta bort vissna blommor i vaser samt vinterdekorationer.

Sköta graven själv eller teckna avtal

Som innehavare av en gravplats kan du välja att sköta den själv eller ge Kyrkogårdsförvaltningen uppdrag att sköta den genom att teckna skötselavtal. Du kan välja mellan ettårs- eller avräkningsavtal. Vid tecknande av skötselavtal är sommarplantering obligatoriskt förutom om avtal tecknas för skötsel av grusplan utan rabatter.

Ettårsavtal

Ett ettårsavtal gäller ett kalenderår och till en fast avgift som betalas in i förskott. I början av året erbjuds därefter en förlängning för ytterligare ett år genom att Kyrkogårdsförvaltningen skickar ut en faktura med den nya fastställda avgiften. Betalas avgiften in löper skötseln vidare. Betalar du inte in avgiften tolkas det som att du säger upp avtalet och gravskötseln upphör omgående.

Ettårsavtal erbjuds så länge gravrätten (rätt till gravplats) varar, minst 25 år.

Avräkningsavtal 

Ett avräkningsavtal kan tecknas för gravskötsel under en längre period, längst till gravrättstidens utgång. Vid avräkningsavtal betalas en större summa in. Från denna dras sedan varje år den fastställda skötselavgiften och skötseln varar så länge det finns pengar kvar. Exakt hur många år skötseln gäller kan inte anges utan beror på kostnadsutvecklingen. Enligt Konsumentverkets regler ska dock Kyrkogårdsförvaltningen garantera skötsel under 60 % av den skötseltid som beräknas då avtalet ingås.

kontakta oss vid frågor 

Har du frågor eller behöver råd kring gravskötsel, plantering, skötselavtal med mera är du alltid välkommen att kontakta oss.

Avräkningsavtal - ett räkneexempel

Årskostnaden när avtalet ingås är 500 kronor. Kunden betalar in 5 000 kronor. Den teoretiska skötseltiden är då 10 år (5000 kr/500 kr/år = 10 år) Kyrkogårdsförvaltningen garanterar att gravplatsen sköts under 60 % av de 10 åren, alltså under 6 år. Finns det pengar kvar efter 6 år fortsätter skötseln tills dessa är slut.

Gravrättsinnehavare

Vad är en gravrättsinnehavare och vilket ansvar har man? Här kan du läsa mer.

Våra kyrkogårdar

Läs mer om pastoratets tre kyrkogårdar som finns i Huskvarna, Bråneryd och Hakarp.

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen

Telefon: 036-30 43 01
Skicka epost till: huskvarna.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Besöks- och telefontid: 
Måndag-fredag kl. 10-12
Därutöver svarar vi om vi har möjlighet.

Leverans- och besöksadress:
Alfred Dalinvägen 10-12, 561 31 Huskvarna