Församlingsråd

Församlingsrådet är styrelse i en församling som ingår i ett pastorat (2 kap 8 §). Ledamöterna väljs av kyrkofullmäktige. Huskvarna pastorat består av två församlingar och har därför två församlingsråd.

Församlingsrådet ska fullgöra de uppgifter som anges i kyrkoordningen och i församlingsinstruktionen samt de övriga uppgifter som kyrkorådet beslutar.

Ordinarie ledamöter och ersättare i Huskvarna Församlingsråd mandatperioden 2018-2021

Ordförande
Lena Johnsson

Vice ordförande
Anges inom kort

Ordinarie ledamöter
Helena Larsson
Mariann Ahlqvist
Kristina Wallander
Annika Junehed
Lennart Johansson

Krister J Clifford, kyrkoherde

Ersättare
Monica Midholt
Gull-Britt Adolfsson
Rune Blixt
Hans Larsson
Irene Folkevik
Lennart Israelsson

Sekreterare
Anna Stavréus

Ordinarie ledamöter och ersättare i Hakarps Församlingsråd mandatperioden 2018-2021

Ordförande
Lillemor Hakeman

Vice ordförande
Anges inom kort

Ordinarie ledamöter
Bengt Ågren
Lillemor Hakeman
AnnaBrita Nilsson
Ingemar Lundin
Kerstin Larsson
Leif Pettersson

Fredrik Spolander, församlingsherde

Ersättare
Helena Knutsson Mansia
Maiken Daag
Leif Svensson
Kerstin Jonsson Folke
Lisbet Båfält
Berth Göran Kågebäck

Sekreterare
Anna Stavréus