Församlingsråd Huskvarna församling

Församlingsrådet arbetar som en styrelse med ansvar för Huskvarna församlings verksamhet.

Svenska kyrkan Huskvarna pastorat består av Huskvarna och Hakarps församlingar. De två församlingarna leds av varsitt församlingsråd med representanter som utsetts av kyrkofullmäktige, utifrån förslag på kandidater från lokala församlingsmöten.

Församlingsrådets grundläggande uppgifter är:

  • Att ha omsorg om församlingslivet.
  • Att ha ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.
  • Att besluta i ärenden som gäller mål och riktlinjer för verksamheten i församlingen.
  • Att göra de framställningar som behövs till kyrkofullmäktige och utskott liksom till andra kyrkliga organ samt statliga och kommunala myndigheter.
  • Att uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på församlingens ekonomiska ställning.

Ordinarie ledamöter och ersättare
mandatperioden 2022-2025

Ordförande
Christina Wallander

Vice ordförande
Helena Larsson

Ordinarie ledamöter
Anna Gunnarsson 
Annika Junehed
Lars- Anders Kjellberg

Teresia Clifford, församlingsherde

Ersättare
Gull-Britt Adolfsson 
Iréne Folkevik 
Hans Larsson
Åke Pettersson

Sekreterare
Nina Truedsson