Fastighets- och teknikutskott

Fastighets - och teknikutskottet verkar på uppdrag av Kyrkorådet och ansvarar för tillgänglighetsfrågor samt övriga förekommande frågor rörande pastoratets egendomar.

Ordinarie ledamöter och ersättare i Fastighets- och teknikutskottet mandatperioden 2018-2021

Ordförande

Bo Larsson

Vice ordförande
Hans Glaad

Ordinarie ledamöter
Charlie Heinpalu

Ersättare
Hans Larsson
Berth Göran Kågebäck