Dop i Svenska kyrkan Huskvarna

Barn, unga och vuxna - alla är välkomna att döpas. I dopet får vi ett löfte om att Gud alltid har omsorg om oss. Det är en vacker tradition, som bjuder in till en fin gemenskap. Här kan du läsa mer och boka dop i Hakarps kyrka, Huskvarna kyrka och Öxnehagakyrkan.

En man håller ett barn i famnen.
Foto: Jesper Wahlström /Ikon

Boka dop eller samtala om dopet

Fyll i formuläret eller kontakta oss direkt på telefonnummer 036-30 43 00, måndag–fredag kl. 10–12, eller via epost: huskvarna.pastorat@svenskakyrkan.se

Boka dop

Information kring dopet

Dopet sker i söndagens gudstjänst eller vid en separat dopgudstjänst på en söndag.

Dopet kan ske i någon av våra kyrkor; Huskvarna kyrka, Öxnehagakyrkan eller Hakarps kyrka.

Läs mer om våra kyrkor och övriga byggnader >

 

Vi har dopklänning för utlåning. Prata med pastoratsexpeditionen för mer information.

Det finns också möjlighet att låna lokal för dopkalas i anslutning till dopet, detta kostar ingenting. Boka detta samtidigt som du bokar doptid. 

För att ditt barn skall få sitt namn, skickar du en namnanmälan till Skatteverkets folkbokföring och berättar vad ditt barn ska heta.

Vid dopgudstjänsten har barnet därför redan fått sitt namn. I gudstjänsten läses detta sedan upp, kanske för första gången offentligt.

Att bli döpt är en möjlighet man har under hela livet, ung som gammal. Det är långtifrån bara barn som döps.

Vid dop av barn är det föräldrarna som beslutar om barnet ska döpas och därmed bli medlem i Svenska kyrkan. När man vill låta döpa sig som vuxen, träffar man ofta en präst under en period före dopet och samtalar om kristen tro. Ring till pastoratsexpeditionen och berätta att du är intresserad av att döpas.

När Gud genom Jesus blev människa och kom till oss på jorden sa han "Jag är meder alla dagar". Denna osynliga närvaro uttrycks på flera sätt i dopgudstjänsten.

Dopljuset vill påminna om Jesus som sa: "Jag är världens ljus". Liksom ett ljus som visar vägen i mörkret vill Jesus leda oss på vägen genom livet.

Korstecknandet som barnet tar emot i dopet, är ett livets symbol. Den döpte blir en del av kyrkan och en nutida Jesus lärjunge. 

En dopängel hängs upp i vårt dopträd eller dopgren i kyrkan.

Alla barn som blivit döpta senaste halvåret blir sedan inbjudna till en familjegudstjänst då dopängeln delas ut.

I Hakarps kyrka finns en dopängel från 1759, som i sin ena hand håller ”funten”, en skål av silver i vilken dopvattnet hälls. Ängeln befinner sig i vanliga fall ”svävande” en bit upp, men sänkes vid dop ner till lagom höjd. 

Korstecknandet som barnet tar emot i dopet, är ett livets symbol. Den döpte blir en del av kyrkan och en nutida Jesus lärjunge. 

Fadder är detsamma som förr kallades gudmor eller gudfar. Ordet fadder betyder medfader efter latinets compater och har funnits i kyrkan sedan 200- talet. Att vara fadder idag betyder att stödja och uppmuntra barnet och föräldrarna i det kristna livet. Den som är fadder måste själv vara döpt.

Allt om dopet – läs på Svenska kyrkans gemensamma sidor

En glad dopfamilj, faddrar och präst står långt fram i kyrkan.

Barndop

Dopet är en vacker tradition som kan samla familj, släkt och vänner. Men det är också en högtidsstund. Alla som är samlade får lyssna till Guds löfte om kärlek och omsorg om barnet.

Prästen håller sin hand på en konfirmands huvud när hon döps.

Att döpas som konfirmand

Om du inte döptes som barn, kan du ändå bli konfirmand. Under konfirmandtiden blir du erbjuden att döpas.

En vuxen man döps.

Att döpas som vuxen

Om du inte blivit döpt som barn kan du döpas som ung eller vuxen.

En liten flicka i famnen på sin fadder, en ung man.

Fadder

Vid barndop är det ofta faddern som bär barnet fram till dopet. Det är också vanligt att faddern medverkar vid dopet med exempelvis ljuständning eller textläsning.

En bebis med nyckelpigor på kläderna ligger på mage på golvet.

Rätt att döpa ett barn

Många föräldrar vill fira att de har fått barn och väljer att döpa det. Men en del frågar sig om det är rätt – borde inte barnet själv få bestämma?