Diakoni

Hakarps församling

Anna Sjödin

Huskvarna pastorat

Diakoniassistent

Huskvarna församling, Huskvarna centrum

Janet Andersson

Huskvarna pastorat

Diakon

Erik Fröjmark

Huskvarna pastorat

Diakoniassistent

Åsa Forslund

Huskvarna pastorat

Diakoniassistent