Någons knäppta händer vilar på ett bord.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Bönevecka för kristen enhet

Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 120 länder. Temat för år 2023 är: ”Gör det goda, sträva efter rättvisa” (Jesaja 1:17).

Böneveckan sträcker sig mellan 18 och 26 januari.

Hakarps församlingshem har öppet följande tider:
18 januari kl. 13-15
19 januari kl. 9-15
20 januari kl. 9-13
23 januari kl. 9-15
24 januari kl. 9-15
25 januari kl. 9-15
I kapellet kan du på olika sätt ge uttryck i bön genom bland annat ljuständning, förbön eller lägg ifrån dig din börda vid korset. Välkommen till en stund i stillhet och bön.

Huskvarna kyrka håller öppet måndag-fredag 9-15

Läs mer på Sverige Kristna Råds hemsida.