Foto: Charlotte Winroth

Gravar och gravsättning

Står du inför valet att välja gravplats? Det finns flera olika alternativ för gravsättning att välja på. Den avlidne kan kremeras eller jordbegravas.

Gravar och gravsättning

Vid val av gravskick är det i första hand viktigt att ta hänsyn till eventuella önskemål den avlidne själv uttryckt. Kyrkogårdsförvaltningen i Huskvarna pastorat kan totalt erbjuda fem olika gravskick. Vilka dessa är och vad de innebär kan du läsa mer om nedan.

Kremering eller jordbegravning

Kremering betyder att kistan med den avlidne bränns till aska och sedan gravsätts. Vid en jordbegravning sänks kistan ner i en grav.
Beroende på vilket av dessa man väljer, finns olika typer av gravar och gravsättning att ta ställning till. 

Gravrätt

Gravrätt kallas det när en bestämd gravplats på en kyrkogård upplåts till någon för gravsättning. Gravrätten upplåts kostnadsfritt för 25 år. Sedan kan gravrätten förnyas, mot en viss avgift. 

För varje grav finns en gravrättsinnehavare registrerad. En befintlig gravrätt kan överlåtas från en person till en annan. Vill du veta mer om vad gravrätt innebär hittar du information här.

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor och för visning.

Gravskick på kyrkogårdarna inom huskvarna pastorat:

kontakta kyrkogårdsförvaltningen

Telefon: 036-30 43 01
Skicka e-post till: 
Kyrkogårdsförvaltningen

 

Besöks- och telefontid:
Måndag - fredag kl. 10-12
Därutöver svarar vi om vi har möjlighet.

Leverans/besöksadress:
Alfred Dalinvägen 10-12

Postadress: Box 183, 561 23 Huskvarna