Foto: Charlotte Winroth

Gravar och gravsättning

Står du inför valet att välja gravplats? Det finns flera olika alternativ för gravsättning att välja på. Den avlidne kan kremeras eller jordbegravas.

Gravar och gravsättning

Vid val av gravskick är det i första hand viktigt att ta hänsyn till eventuella önskemål den avlidne själv uttryckt. Kyrkogårdsförvaltningen i Huskvarna pastorat kan totalt erbjuda fem olika gravskick. Vilka dessa är och vad de innebär kan du läsa mer om nedan.

Kremering eller jordbegravning

Kremering betyder att kistan med den avlidne bränns till aska och sedan gravsätts. Vid en jordbegravning sänks kistan ner i en grav.
Beroende på vilket av dessa man väljer, finns olika typer av gravar och gravsättning att ta ställning till. 

Gravrätt

Gravrätt kallas det när en bestämd gravplats på en kyrkogård upplåts till någon för gravsättning. Gravrätten upplåts kostnadsfritt för 25 år. Sedan kan gravrätten förnyas, mot en viss avgift. 

För varje grav finns en gravrättsinnehavare registrerad. En befintlig gravrätt kan överlåtas från en person till en annan. Vill du veta mer om vad gravrätt innebär hittar du information här.

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor och för visning.

Gravskick på kyrkogårdarna inom huskvarna pastorat:

Kistgrav

En kistgrav är som namnet beskriver, en gravplats för en kista. Här kan också beredas plats för urnor och askor. Kistgravar finns på alla våra kyrkogårdar.

Urngravplats

Urngravar är det traditionella sättet att gravsätta urnor och askor på. Det finns urngravar på alla våra kyrkogårdar.

Gemensam kistgravplats

En gemensam kistgravplats är en skötselfri gravplats. Kistlund finns på Hakarps kyrkogård.

Askgravplats - Stenröse på Huskvarna kyrkogård

Askgravplats

En askgravplats har begränsad gravrätt och förenar den traditionella gravplatsen med minneslundens skötselfrihet. Askgravplatser finns på alla våra kyrkogårdar.

Minneslund

Minneslunden är en anonym gravplats där aska gravsätts utan närvaro av anhöriga. Minneslundar finns på alla våra kyrkogårdar.

Begravningsstatistik

Här du du ta del av statistik kring antal dödsfall och fördelning av jordfästning, kremering, askgravplats, urngravplats samt minneslund inom Huskvarna pastorat.

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen

Telefon: 036-30 43 01
Skicka epost till: huskvarna.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Besöks- och telefontid: 
Måndag-fredag kl. 10-12
Därutöver svarar vi om vi har möjlighet.

Leverans- och besöksadress:
Alfred Dalinvägen 10-12, 561 31 Huskvarna