Foto: Charlotte Winroth

Begravningsavgift

Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en avgift för begravningsverksamheten. Avgiften har inte någon direkt koppling till den egna begravningen utan betalas via skattsedeln.

gemensam begravningsavgift

Efter beslut i riksdagen, infördes 2017 ett nytt system för begravningsavgift som gäller när en församling eller ett pastorat i Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten (så är det i hela landet undantaget Tranås kommun och Stockholms stad).  

Den gemensamma begravningsavgiften innebär att alla invånare i landet betalar en avgift efter en och samma procentsats. Den gemensamma begravningsavgiften uppgår för år 2020 till 0,250 kr per intjänad hundralapp.

För begravningsavgiften får man:

 • Gravplats på allmän kyrkogård i 25 år
 • Gravsättning
 • Transport av kistan från länssjukhuset Ryhov till ceremonilokal, till krematorium och till begravningsplats inom Jönköpings kommun
 • Kremering
 • Lokal för förvaring av stoft och aska
 • Lokal för begravningsceremonier utan religiösa symboler (Brånerydskapellet och Garpa skans kapell
 • Skötsel av begravningsplatsens allmänna ytor, nyanläggningar, vård och underhåll även av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar

Dödsboet bekostar:

 • Kista eller urna
 • Gravsten
 • Transport från bårhus till bisättningslokal
 • Dekoration och blommor
 • Skötsel av gravplatsen om så önskas

kontakta kyrkogårdsförvaltningen

Telefon: 036-30 43 01
Skicka e-post till: 
Kyrkogårdsförvaltningen

 

Besöks- och telefontid:
Måndag - fredag kl. 10-12
Därutöver svarar vi om vi har möjlighet.

Leverans/besöksadress:
Alfred Dalinvägen 10-12

Postadress: Box 183, 561 23 Huskvarna