Barn & unga

Hakarps församling

Ritva Höijer

Huskvarna pastorat

Fritidsledare

Maria Jonsson

Huskvarna pastorat

Församlingspedagog

Huskvarna församling, Huskvarna centrum

Åsa Westroth

Huskvarna pastorat

Församlingspedagog

Åsa Forslund

Huskvarna pastorat

Diakoniassistent

Anna Larsson

Huskvarna pastorat

Församlingsassistent

Huskvarna församling, Öxnehagakyrkan

Helena Erlandsson

Huskvarna pastorat

Församlingspedadog

Mattias Wallentin

Huskvarna pastorat

Församlingsassistent

Sanna Jarl

Huskvarna pastorat

Församlingsassisstent

Mer om Sanna Jarl

Öxnehagakyrkan