Arbetsutskott kyrkoråd

Arbetsutskottet svarar för att bereda ärenden till kyrkorådet samt hantera ekonomiska frågor på delegation.

Utskottet består av kyrkorådets presidium, dvs. ordförande och vice ordförande, kyrkoherden samt en representant från respektive församlingsråd. Controllern fungerar som verkställande tjänsteman.

Ordinarie ledamöter mandatperioden 2022-2025

Folke Johnsson, Kerstin
Junehed, Annika
Larsson, Kerstin
Lindh, Karin
Hagberg, Dennis