Administration

Bokning, ekonomi, kommunikation, personal, fastighet och kyrkogård

Ami Weidman

Huskvarna pastorat

Redovisningsekonom

Anna Borneling

Huskvarna pastorat

Församlingsadministratör (vikarierande)

Camilla Almquist

Huskvarna pastorat

Kommunikatör

Camilla Walkendorff

Huskvarna pastorat

Kyrkobokföringsassistent

Sandra Sandgren

Huskvarna pastorat

HR-specialist

Sara Palmén

Huskvarna pastorat

Controller

Stina Hörnmark

Huskvarna pastorat

församlingsadministratör (föräldraledig)

Kyrkogårdsförvaltning

Magnus Andersson

Huskvarna pastorat

Kyrkogårds- och fastighetschef

Tomas Henriksson

Huskvarna pastorat

Förvaltningsassistent