Församlingsinstruktionen

Här finner du ett av pastoratets grunddokument som är fastställd av Domkapitlet i Strängnäs i början av 2019