Foto: Hudiksvallsbygdens församling

Vuxendop

Det finns ingen åldersgräns för att bli döpt, det är ett erbjudande som alla får ta del av, oavsett ålder.

Dopförberedelse
Beroende på vad du tidigare känner till om kyrkans tro, bekännelse och lära får du, antingen enskilt eller i smågrupper, dopundervisning. Många vuxendöpta vittnar om att dopet betyder mycket för dem. Ett bra alternativ för dig som funderar på att döpa dig som vuxen kan vara att delta i församlingens samtalsgrupp - Logos. 

Dopgudstjänsten
Dopet kan ske i någon av församlingens kyrkor eller kapell, i en ordinarie gudstjänst eller vid en mer avskild dopgudstjänst, stående vid dopfunten eller i en kyrka med en dopgrav. Vi döper också gärna i ett vattendrag ute i naturen.

"Ett" dop
Många döps senare i livet, ofta i samband med konfirmation. Svenska kyrkan döper aldrig om någon. Det innebär att den som är döpt i en annan kristen kyrkas ordning och vill bli medlem i Svenska kyrkan inte döps en gång till. En gång döpt - alltid döpt!

Kontakt
Du som är vuxen och önskar bli döpt, kontakta församlingsexpeditionen eller någon av församlingens präster.