Inför begravningsgudstjänsten

Det finns hjälp i förberedelserna.

Vart ska begravningsgudstjänsten vara?

Församlingens begravningsgudstjänster äger som regel rum i någon av kyrkorna eller kapellen. Om det är få deltagare och en stor kyrka kan stolarna placeras nära kistan och på så vis avgränsa rummet. Sommartid kan begravningsgudstjänsten också firas utomhus vid gravplatsen.

Jordbegravning eller kremering ?

Har man redan en gravplats löser det ofta frågan om det ska vara kremering eller jordbegravning. Men om det inte finns någon gravplats och om den avlidne inte har uttalat sin personliga önskan är det de anhöriga som bestämmer. Beslutet bör ta hänsyn till både praktiska och emotionella omständigheter. Vid jordbegravning kan det vara fint att få följa den avlidne från kyrkan/kapellet till dess sista vila i graven på kyrkogården. I dessa fall avslutas begravningsgudstjänsten vid graven.

Val av gravplats

Hur stor ska graven vara, hur många ska kunna vila där? Är det aktuellt med minneslund eller askgravlund? Om man ska välja en ny grav är det viktigt att ta tid på sig och fundera igenom sina önskemål. För många är graven en viktig plats att gå till. Kontakta personalen på kyrkogården så kan ni tillsammans går runt och hitta en fin plats.

Begravning i stillhet eller i kretsen av de närmaste

Ibland är situationen sådan att begravningen genomförs i stillhet med bara de allra närmaste närvarande. Det kan vara den avlidne som uttryckt en sådan önskan eller så motsvarar det de anhörigas behov. Det kan vara bra att vara tydlig om detta i en eventuell dödsannons.

Dödsannons

En dödsannons gör det inträffade påtagligt för omvärlden. Ibland kan utformandet av annonsen hjälpa anhöriga att sätta ord på sina upplevelser. Val av symbol och textformuleringar ger läsaren en bild av den bortgångne och av vad som har inträffat och kan också visa på det kristna hoppet. I annonsen står det när och var begravningen äger rum eller om den redan ägt rum. I annonsen kan man även framföra önskemål om gåvor till något särskilt ändamål.

Valet av kista

Vanligtvis är det begravningsbyrån som hjälper till med att välja en kista. Används bårtäcke syns inte kistan vid begravningen och då väljer man i de allra flesta fall en kista som inte är så kostsam. Församlingen har bårtäcken att låna ut om ett sådant önskas.

 

Blomsterdekorationer

Blommorna vid en begravning är vid många tillfällen uttryck för särskilda relationer och minnen. Närmast anhöriga bestämmer om och hur kistan ska smyckas. Ett bårtäcke smyckas inte på samma sätt som en träkista eftersom blommorna kan skada textilien. Då kan man istället sätta dit en skål eller korg med blommor. Blomsterbuketter och kransar arrangeras runt kistan så att det ska vara vackert. Ett alternativ till att sända blommor är att skicka att skicka en kondoleans genom att betala in ett belopp till någon hjälp- eller forskningsverksamhet. Som anhörig kan du skriva ut ett sådant önskemål i dödsannonsen.

Att titta på blommor efter minnesstunden

Det är vanligt att blommorna från begravningen läggs på en s.k. kransgård, en särskild plats på kyrkogården, eller utanför kyrkan dit anhöriga kan komma och titta på dem efter begravningen eller minnesstunden. För anhöriga är det många gånger ett tillfälle då intrycken bearbetas. Om det finns en grav kan blommorna föras dit.

Foto: Hudiksvallsbygdens församling