Varför dop?

Dopet är ett av kyrkans sakrament, alltså något som Jesus sa att vi ska göra. Genom helt vanligt vattnet, ges en unik gåva, barnaskap hos Gud.

När vi tänker på dopet, tänker vi kanske dels på en högtidlig gudstjänst och dels på högtidens innehåll. Dopet är en av livets milstolpar, en händelse vi gärna firar med en fest. Samtidigt är dopet mer än den där enstaka händelsen.

I dopet fogas vi in i det kristna livets stora sammanhang. Barndopet visar också föräldrarnas kärlek till sitt barn och deras önskan att ge det trygghet.

Dopet är början på ett liv med Jesus. Att leva i sitt dop är att leva i Guds närhet och att vandra befriad.

Dopets ”vattenstämpel” försvinner inte för att åren går. Att vara döpt är att höra hemma hos Gud. Det är en gemenskap som inte är beroende av vad som går bra eller dåligt i livet. Att föras in i Guds rike är att föras in i livets djupaste dimension, den där Gud och människa hör ihop på det allra innersta sättet.

Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er.

Jesus i Matt 28:18-19

Att bli döpt är att bli räddad, från livets yta till dess djup, från ondskan till det goda och från döden till livet.