Vad betyder skylten på graven?

Kyrkogårdsförvaltningen informerar om varför de gröna eller gula skyltarna sitter på en gravplats.

Sitter denna skylt på er anhörigs gravplats?

Kyrkogårdsförvaltningen skyltar varje år många gravplatser på detta sätt. Oftast är det för att vi saknar innehavare till graven. Det är mycket viktigt att någon anhörig eller närstående kontaktar förvaltningen. När graven varit skyltad i 2 år och ingen ny innehavare utsetts, tar förvaltningen tillbaka graven (se nedan om den gula skylten). Gravplatsen dokumenteras därefter och så småningom tas gravstenen bort.

Sitter denna skylt på er anhörigs gravplats?

Kyrkogårdsförvaltningen skyltar varje år många gravplatser med en grön skylt (se ovan) för att komma i kontakt med släktingar eller närstående till gravsatta. När dessa gravar varit skyltade i två år med den gröna skylten tar förvaltningen tillbaka graven. I väntan på att dokumentationen ska slutföras, så att stenen kan tas bort, placeras denna gula skylt på graven.