Vad är vad?

Om kyrklig vigsel, välsignelse och bröllop.

Kyrklig vigsel
En vigsel i kyrkan innehåller alltid

-Läsning ur Bibeln
-Brudparets löften ”inför Gud och i denna församlings närvaro”
-Bön över ringarna
-Välsignelse över brudparet 

 Kyrklig och borgelig vigsel har samma rättsliga giltighet. 

Vigselgudstjänsten har en fast struktur, men det finns möjlighet att till viss del anpassa den efter önskemål. Brudparet kan också fritt få formulera löftesorden i samråd med prästen, förutsatt att de fortfarande innehåller avsikten att ”älska varandra i nöd och lust tills döden skiljer oss åt”.

Välsignelse
För den som ingått borgeligt äktenskap i Sverige eller annat land och önskar välsignelse så finns den möjligheten i Svenska kyrkan. Ordningen innebär delvis samma moment som vigselgudstjänsten.

Bröllop - Vigsel
Ordet bröllop har sitt ursprung i det fornsvenska ”brudlopp”, som var det högtidliga bröllopståget. Numera är det den sammanfattande benämningen på hela bröllopsdagen.

Vigsel är den akt där brudgum och brud offentligt avlägger äktenskapslöften.