Meny

Vad är konfirmation?

Konfirmation och dop hör ihop
Gud har sagt sitt ”ja!” till dig. Han vill att du ska finnas. När du döptes blev du en del av de kristnas gemenskap. Du är värdefull och älskad av Gud.

Konfirmationen är din möjlighet att säga ”ja!” till Gud och den tro du döptes till. Att konfirmeras är att säga ja till sitt dop.

Är du inte döpt, kan du konfirmationsläsa ändå, och döpas under konfirmandtiden. Du kan vara med utan att ha bestämt dig för om du ska konfirmeras.

Konfirmation är ett erbjudande för alla som är nyfikna på vad den kristna tron är och står för. Konfirmandtiden avslutas med en konfirmationsgudstjänst.

Ordet konfirmation
Det latinska ordet confirmatio betyder bland annat att bekräfta och att stärka. Det är samma ord som i engelskans confirm, som betyder att ge stöd åt, att godkänna. På svenska används ordet konfirmation både om den förberedande undervisningen och den gudstjänst som avslutar konfirmandtiden.

 

 

Gud är kärlek och inget mörker finns i honom

bibeln

Konfirmationstiden
Under din konfirmationsperiod får du del av de berättelser och erfarenheter som byggt upp hela det västerländska samhället.

Konfirmandtiden vill hjälpa dig till bättre orientering i den värld du rör dig i. Det handlar om glädjen och festen i livet, men också om lidandet i världen, om ondska, smärta och om allt det som är trasigt i våra liv. Detta liv vill den kristna tron tolka och förstå genom Jesus Kristus. Konfirmandtiden handlar alltså om Livet självt.

Ett oöppnat paket
Dopet kan liknas vid en oöppnad gåva som många fått med sig sedan de döptes som barn. En del börjar tidigt att nyfiket öppna omslagspapper och snören, andra låter paketet ligga orört genom hela livet. Konfirmationens uppgift innebär att plocka fram paketet och att inspirera dig som ska konfirmeras att se vad som finns inuti. En personlig uppsättning nycklar anpassade för var och en av oss. Nycklar till ett rikare, men inte självklart enklare eller mer framgångsrikt liv. Genom Bibeln och kyrkans historia får vi del av berättelser, förebilder och erfarenheter som kan hjälpa oss att tolka och orientera oss i det liv och den omvärld vi lever i.

Vad står det i Bibeln?
På flera ställen i Bibeln står det om dopet och vilka konsekvenser det får för våra liv. Två av dessa ställen är Galaterbrevet och Första Korinthierbrevet;

"Alla är ni nämligen genom tron Guds söner, i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus."
Galaterbrevet 3:26-28

"Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, svara eller fria, och all har vi gått en och samma Ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Om foten säger ”Jag är ingen hand, jag hör inte till kroppen”, så hör den likafullt till kroppen. Och om örat säger: ”Jag är inget öga, jag hör inte till kroppen”, så hör det likafullt till kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blev det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blev det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Om alltsammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp."
1 Korinthierbrevet 12:13-20

Bild: Linda Mickelsson / IKON