Meny

Tio goda skäl att konfirmeras!

Tio goda skäl:
1. ... tid att tänka på vad som är viktigt för dig i livet.
2. ... ta reda på vad kristen tro är.
3. ... lära känna nya människor.
4. ... åka på läger. 
5. ... träffa ledare som är äldre än du, som är där för att du är viktig.
6. ... vara med om något som är annorlunda än skolan.
7. ... bli allmänbildad.
8. ... ingå i en lång tradition av människor.
9. ... vara med om en konfirmationsgudstjänst.
10. ..varför inte?

 

Du får ...

… tid att tänka på vad som är viktigt i livet.

Vad är viktigt för ett gott liv? Är det viktigt hur jag ser på mitt och andras liv?
Vem är jag och vem vill jag vara? När du är konfirmand finns möjlighet att prata om och fundera på sådant som vi kanske inte gör varje dag – liv och död, glädje och sorg, kärlek, rädsla och ensamhet.

… ta reda på vad kristen tro är.
Kanske döptes du som liten. Då är konfirmandtiden en möjlighet att ta reda på vad det betyder att vara döpt, att vara kristen. Kanske är du inte döpt. Dina föräldrar ville att du skulle bestämma om det själv. Här är din chans att ta reda på vad kristen tro är. Kanske har du en kompis som har en annan religiös tillhörighet än den kristna. Konfirmandtiden är ett sätt att visa respekt för honom eller henne genom att ta reda på vad som är specifikt i just kristen tro och vad som är gemensamt med annan tro.

… lära känna nya människor.
Och lära känna dem du tror att du redan känner på ett nytt sätt. Konfirmantiden ger möjlighet att fundera tillsammans med andra. För att våga prata om viktiga saker behöver du känna dig hemma och trygg i konfirmandgruppen. Därför försöker vi som är ledare se till att alla lär känna varandra och behandlar varandra med respekt.

… åka på läger.
Att vara konfirmand innebär att åka på läger, antingen under en längre period eller kortare. Att åka iväg tillsammans betyder att man lär känna sig själv och andra bättre och det är oftast väldigt roligt. Det är en unik möjlighet för dig.

… träffa ledare som är äldre än du, som är där för att du är viktig.
I din konfirmationsgrupp kommer du att träffa flera ledare. De är äldre än du, antingen många år äldre, eller bara något år och nyss själva konfirmerade. De är där för att de tar dig som är konfirmand på allvar och för att du ska få en rolig och givande tid.

… vara med om något som är annorlunda än skolan.
Konfirmationstiden är något annat än skolan. Den innehåller lek och allvar. Du får läsa texter som människor skrivit nyss eller för mycket längesen - och som är gemensamma för kristen tro. Du får lära dig saker om är bra att kunna utantill. Utan att bli betygsatt!

… bli allmänbildad.
Vad är det som gör att människor runt hela jorden vill kalla sig kristna, troende, fira gudstjänst, be, läsa bibeln? Med kunskap om det bli du mer allmänbildad och kan också bättre förstå andra människor och omvärlden.

… ingå i en lång tradition av människor.
Kanske är det många i din familj och släkt som konfirmerats. Kanske är du den första. Oavsett så blir du en viktig del i kyrkans tradition av alla som konfirmerats genom tiderna. Du är en viktig länk i kyrkan och efterlängtad av kyrkan.

… vara med om en konfirmationsgudstjänst.
I konfirmationsgudstjänsten får du bekräftelsen på det som Gud lovat dig i dopet – att gå med dig på alla dina vägar. Är du inte döpt innan du blir konfirmand kan du bli det under konfirmandtiden. Konfirmationsgudstjänsten är en högtid och innehåller bland annat en del där ni får möjlighet att utforma en redovisning av det ni har pratat om och gjort under konfirmandtiden. Det kan ske i form av sånger, drama, bilder, film, dans eller andra uttryckssätt och blir ofta ett minne att bära med sig genom livet.

… varför inte?
Det finns många skäl att komma med, men det största skälet är kanske ändå varför inte? Du bestämmer själv. Välkommen!