Planera vigseln

Boka kyrka, ordna med hindersprövning, planera vigselgudstjänsten. Läs mer här.

Om man vill gifta sig i någon av församlingens kyrkor eller kapell ska man anmäla det till församlingsexpeditionen tel: 0650-54 07 84 som hjälper till att boka präst, musiker och kyrka.

Lördag är den vanligaste vigseldagen men alla dagar är möjliga. Finns önskemål om ett speciellt datum, kanske sommartid, behövs längre framförhållning. Det går att boka vigseln redan ett år i förväg för den som så önskar. Vilken präst och musiker som tjänstgör meddelas oftast någon månad innan aktuellt datum.

Det vanliga är sedan att paret träffar prästen för att prata om vigselns innebörd och gå igenom vigselgudstjänsten.

En vigsel kan göras hur enkel eller hur påkostad som helst. Två inbjudna vittnen krävs dock.

Hindersprövning 
Före vigseln ansöker paret om hindersprövning hos Lokala Skattemyndigheten. De skriver ett intyg som är giltigt i fyra månader. Intyget lämnas till prästen innan vigseln.

Kostnader
Alla vigselgudstjänster i Svenska kyrkans församlingskyrkor är kostnadsfria för medlemmar i Svenska Kyrkan. Då ingår präst, kyrkomusiker och vaktmästare.

Musik
Musiken som ingår i gudstjänstordningen är två till tre psalmer samt ingångs- och utgångsmusik. Önskas extra musikinslag i vigselgudstjänsten bekostas det av brudparet.