Planera begravningen

Den avlidnes önskemål

I den kyrkoordning som gäller för Svenska kyrkan sägs att när någon har avlidit bör man så långt det är möjligt följa hans eller hennes önskan om begravningens utformning.

Det förekommer att människor ibland underskattar sin egen betydelse av rädsla för att vara till besvär för sina anhöriga. Då kan det uppstår en situation där den avlidnes önskemål försvårar situationen för sina anhöriga. Om det är uppenbart att den avlidnes avsikt främst är att underlätta för dig som anhörig, kan hänsyn tas till både den avlidnes och de efterlevandes behov. Det viktigaste måste vara att andemeningen i önskemålen respekteras.

Begravningsbyrå

När någon dött har anhöriga nästan alltid kontakt med en begravningsbyrå som hjälper till med att lösa praktiska frågor som t.ex. val av kista, urna och transporter. Som anhörig bestämmer du själv i vilken utsträckning du vill ta en begravningsbyrås tjänster i anspråk. Det kan vara till hjälp för dig om besöket på begravningsbyrån dröjer en eller ett par dagar efter dödsfallet så du orkar att ta emot information och fatta beslut. 

Prästen och församlingen

Förr i tiden gick man alltid direkt till prästen i händelse av ett dödsfall. Det förekommer än idag, speciellt om man har en god kontakt med en präst. Då kan ni tillsammans boka datum för begravningen och du vet från början att du får den präst du önskar till begravningsgudstjänsten. Begravningsbyråerna kan också hjälpa till med att boka präst, de tar då kontakt med församlingen.

En första kontakt

När prästen vet att det ska bli en begravning tar han eller hon kontakt med de närmast anhöriga. Om det är långt geografiskt avstånd kan det hända att kontakten endast sker per telefon annars bokar man in en tid att träffas. Mötet kan ske i hemmet eller på lämplig plats i församlingshemmet. Om det finns barn med kan det vara bra att sitta så att de kan gå i mellan och leka lite. Som anhörig är du naturligtvis välkomna att själva ta den första kontakten med prästen. Både begravningsbyrån och församlingsexpeditionen kan upplysa om namn och telefonnummer. Det kan finnas omständigheter som försvårar situationen för dig som anhörig, då kan det vara bra att få en tidig kontakt med prästen, som har tystnadsplikt när det gäller enskild själavård.

Bisättning

Ibland vill anhöriga ha en visning av den avlidna, vilket innebär att de får en sista möjlighet att se och ta farväl av den som gått bort. Vid dessa tillfällen sker oftast bisättning i ett bisättningsrum på sjukhuset. Vid en bisättning kan någon från sjukhuskyrkans personal eller en av församlingens präster närvara om de anhöriga vill.

Ett sista farväl