Välsignelsen

Herren välsignar dig och bevarar dig.