Foto: Björn Wiksten

Meditation

Nyhet Publicerad Ändrad

- att sitta sig till stillhet. Måndagar kl 18.00-19.30 i Jakobs kyrka.

Meditation i Jakobs kyrka

Varmt välkommen till Meditation i Jakobs kyrka på måndagar

Kl 18.00 Enkelt fika, Te/kaffe och skorpor.
kl 18.20 kort introduktion till den som är med för första gången.
kl 18.30-ca 19.30 Meditation

Meditationsledare: Sylvia W Wiksten och Erik B Tanzborn (se nedan)

Hur går det till?

Efter en kort inledning intar vi våra platser längst fram i Jakobs kyrka. Du kan sitta på en stol, bönepall eller i kyrkbänken.
Under meditationen i kyrkorummet sitter vi två pass om ca 20 minuter vardera. Mellan passen går vi ett varv meditativ gång. Detta är en gång under tystnad, då vi försöker bevara samling och stillhet. Syftet med gången är att röra på kroppen och få igång cirkulationen. I sin helhet tar meditationen ca en timme.

För dig som är ny och inte har någon erfarenhet av meditation, går det bra att komma före meditationen börjar och få en kortare introduktion och hjälp med sittställningen.

Genom kroppens stillhet kan vi långsamt närma oss stillheten och helheten i vårt innersta. Ur ett kristet perspektiv innebär det att släppa taget om oss själva och våra egna vardagstankar, vi försöker tränga på djupet för att öppna oss för livets källa, Jesus.

Foto: Björn Wiksten
En kvinna sitter i en kyrkbänk.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Att sitta sig till stillhet
I kyrkans liv har man alltid betonat vikten av en balans mellan vila, bön och arbete. Vid sidan av den formulerade bönen har kristna sedan fornkyrkan också praktiserat ordlös bön, kontemplation, för att nå stillheten bortom tankar och ord.

När jesuitmunkarna kring förra sekelskiftet kom i kontakt med zenbuddistiska munkar i Japan upptäckte de stora likheter i sitt andaktsliv och tog intryck av den japanska za - zen metoden. Ur detta möte växte den meditationsform fram som vi nu använder i Hudiksvall-Idenors församling.

Za - zen betyder ungefär ”att sitta sig till stillhet”. Genom kroppens stillhet, tystnad och mental närvaro kan vi långsamt närma oss stillheten och helheten i vårt innersta. Ur kristet perspektiv innebär det att släppa taget om sig själv och sina egna tankar för att i öppenhet och tillit låta Guds kärlek verka i oss.

Kroppen i meditationen
I meditationen är kroppen och sittställningen av cental betydelse. Det finns flera olika sittställningar som används, men gemensamt för dem är att man sitter i balans, i kroppens lodlinje och med så lite spänning som möjligt. Att sitta i balans är en hjälp att nå inre och yttre stillhet. Sittställningen gör det också möjligt att spänna av och ge utrymme för andningen.

Den fria andningen, i kroppens egen takt, är en hjälp till stillhet samtidigt som den har ett stort symbolvärde; att andas ut oro och andas in frid och vila. Liksom andningen får komma och gå fritt, låter man också tankarna som kommer och går passera utan att fästa någon vikt vid dem eller värdera dem. På så vis samspelar kroppens balans med inre förhållningssätt för att nå stillhet och vila i Guds kärlek.

När du kommer för första gången
För dig som är ny och inte har någon erfarenhet av Za-zen meditation, går det bra att delta i en kortare introduktion och få hjälp med sittställningen en stund innan meditationen börjar.