Foto: hudiksvallsbygdens församling

Lokalförsörjningsplan för församlingen

Just nu arbetar församlingen med att planera hur kyrkor, kapell och andra lokaler bäst ska användas under det kommande decenniet.

Den 1 januari 2022 ska alla pastorat och församlingar ha antagit en lokalförsörjningsplan. Planen antas av kyrkofullmäktige och arbetas fram ledd av en processledare. Förtroendevalda och personal kommer på olika sätt att delta i framtagandet.  

En lokalförsörjningsplan ska vara ett stöd så att församlingen kan använda sina byggnader på ett ändamålsenligt vis det närmsta decenniet. Församlingen ska också anpassa sitt lokalbestånd till de ekonomiska förutsättningarna i framtiden och finna vägar för att minska församlingens miljöpåverkan.

Planen ska också utgå från församlingens församlingsinstruktion. I arbetet med planen kommer all verksamhet och hela lokalbeståndet att genomlysas.

Under våren 2021 har arbetet påbörjats med statistikinhämtning och mål att arbeta mot i arbetet med lokalförsörjningsplanen.

Processledare är Tomas Jönsson, präst med hjälp av Anders Svahn som är fastighetsansvarig.