Kyrkoråd 2022-2025

Nyhet Publicerad

Församlingens kyrkoråd

Ordinarie ledamöter:

Rune Jonsson, ordförande

Barbro Ryttlinger

Kalle Bylin

Gun Sundqvist

Christer Jonsson

Lilian Holmgren

Leif Celander

Rut Bodén

Kyrkoh. Björn Wiksten är självskriven ledamot i kyrkorådet.