Vårens föreläsningar och studiecirklar i kristen tro

Vårens föreläsningar ställs in. Deltagare i studie-/samtalsgrupper kontaktas av ledare.

Föreläsningar

27/1 Förintelsens minnesdag i S:t Jakobsgården 

kl 16 Samtal 
Antisemitism då som nu - en jämförelse med 30-talet och idag
Spännande samtal med Dieter Kluge och Jannie Pevik. Om uppväxten i Tyskland och flykten för att överleva. Men också skrämmande likheter som finns idag.

kl 16.45 Soppa och smörgås (anmälan till Församlingsexpeditionen 0650-54 07 84 senast 22/1, meddela ev matallergi)

Fortsatt program: 
kl 17.30 ”Vägen ut” - Film om och med Emerich Roth som överlevde förintelsen.

kl 18.15 Illustratören Stina Wirsén berättar om arbetet med förintelseöverlevaren Hédi Frieds barnbok ”Historien om Bodri”. Hur berättar man för barn om förintelsen?

Så här skriver Stina och Heidi om boken: Vi har valt att göra en berättelse som inte väjer för smärtan men som försöker förklara så att både barn och vuxna kan ta den till sig. Vi ville berätta om både grymheten och om det hopp som finns i att nya generationer kan lära sig av historien och göra andra val. ”Historien om Bodri” är baserad på Hédi Frieds egna upplevelser. En högläsningsbok för vuxna, att läsa tillsammans med barn. 

ca 19.15-20.30 Föredrag med Hanna Mühlrad - barnbarn till en överlevare.

Hanna är född och uppvuxen i Stockholm och är doktor i nationalekonomi på Göteborgs universitet. Hon är barn barn till tre överölevare av förintelsen. Hanna berättar om sin Morfar Michaels resa genom livet som började 1905 i Polen. Slutligen berättar hon om hur hennes morfar som enda överlevare efter 4 år av svält och tortyr i koncentrationsläger finner styrkan och påbörjar ett nytt liv i Sverige

Fri entré Samverkan med Hälsinglands museum.

18/2 kl 18.30 i S:t Jakobsgården

Peter Halldorf talar utifrån sin nya bok ”Därför sörjer jorden”.  
Vad är en rimlig kristen hållning när klimatet skenar och jorden far illa?

Peter Halldorf är pastor i Pingströrelsen och verksam på Nya Slottet, Bjärka-Säby, söder om Linköping. Han är en ekumenisk frontgestalt i svensk frikyrklighet, med ett långvarigt och nära samarbete med såväl svenska kyrkan som med den katolska och ortodoxa kyrkan.

Peter Halldorf talar utifrån sin nya bok ”Därför sörjer jorden”
Har vi bara att invänta den dystopiska finalen för vår planet i förhoppning om att till sist bli räddade undan den kosmiska katastrofen? Det här är inte en bok om global uppvärmning, även om dess inledande del beskriver klimatförändringarnas huvudorsaker och konsekvenser. Däremot är den ett bidrag till samtalet om den teologiska vision kyrkan behöver vara förankrad i när hon svarar och handlar inför de hot som just nu överskuggar allt annat i vår värld.

Fri entré Samverkan med Hudiksvalls kristna råd

24/2 kl 19.00 i S:t Jakobsgården

I vikingarnas fotspår: Nordiskt inflytande i England.

Kvällens föreläsare Paul Ferguson är uppvuxen i Birkenhead på Merseyside.

Som ung spelade han piano och orgel, vilket ledde honom till New College, Oxford, där han studerade musik. Han utbildade sig till lärare och återvände snart till sin gamla skola som anställd. Men han hade också fått god insyn i och känsla för arbetet som församlingspräst, och så kom det sig att han åkte till Westcott House, Cambridge och tog en teologiexamen vid King's College.

Paul ordinerades till St Mary's, Handbridge, Chester och fortsatte senare till Westminster Abbey. 1995 kom han till York Minster och 2001 utnämndes han till Stiftsprost i Cleveland. Han vigdes till biskop av Whitby i juni 2014.

Han är medlem i Church of Englands Porvoo-panel (Borgå-avtalet) som övervakar förbindelserna med de skandinaviska och baltiska lutherska kyrkorna. Paul är speciellt intresserad av skandinaviskt språk (han talar norska) och -kultur.

Texten hämtad och fritt översatt från https://dioceseofyork.org.uk/about-us/whos-who/archbishops-staff/the-rt-revd-paul-ferguson/

Fri entré Samverkan med Föreningen Norden som bjuder till Café Norden från 18.30

21/3 kl 16.00 i S:t Jakobsgården

Föreläsning om missbruk & beroende...
...med Magnus Westling Alkohol- drogterapeut med mer än 15 år i yrket   

”När missbruket smyger sig på och blir din bästa vän, din enda vän och till slut din sista vän. Den vän som tar allt från dig, din familj, din bostad, din frihet och till slut ditt liv”

kl 17.00 Vad är anonyma alkoholister?
kl 18.00 Café Sinnesro (självkostnadspris)
kl 18.30 Sinnesrogudstjänst i Jakobs kyrka

Fri entré

21/4 kl 18.30 i S:t Jakobsgården
Micael Grenholm talar utifrån sin bok ”Dokumenterade Mirakler”

Med skarpsinnighet, måttfullhet och gott humör krånglar Micael Grenholm till det för den som inte har utrymme för mirakler. Han visar att naturalism som livssyn är en trossak, trots vad många av dess medvetna och omedvetna tillskyndare tänkt sig. Den Gud som förr tänktes råda över allt har ersatts av naturlagar som tros råda över allt. Men vad är naturlagarna mer än sammanfattningar av hur det brukar gå till?
Anders Wejryd, ärkebiskop emeritus

Fri entré

Studiecirklar/samtalsgrupper i kristen tro 

Ordet och Bordet

Studiegrupp om kristen tro
Utifrån söndagens tema och kyrkoåret samtalar gruppen om innersidan av vår kyrkas tro och försöker dra konsekvenser in i vår tid och frågar oss vad det betyder idag.

Tisdagar (ojämna veckor) kl 13.30 i S:t Jakobsgården
Samtalsledare: Tomas Jönsson (start 14 januari)

Logos

samtalsgrupp om kristen tro med möjlighet till dop och/eller konfirmation
Tisdagar (ojämna veckor) kl 17.30 i S:t Jakobsgården 
Samtalsledare: Erik B Tanzborn tel 0650-54 07 87
Anmälan 

Bibliska gestalter

Genom praktisk skapande av din bibliska figur, samtal och teoretiska kunskaper om personens plats i den bibliska historien så är den här studiecirkeln ett lite annorlunda sätt att lära känna den kristna tron. Du kan välja julkrubbans gestalter eller en annan av alla de spännande personer som finns i bibelns berättelser. En ny kurs börjar snart. Cirka 8 kurstillfällen. För mer information kontakta Gudrun

Ledare: Gudrun Grunnesjö tel 0650-570793

Tomas Jönsson

Tomas Jönsson

Hudiksvallsbygdens församling

Präst

Erik Tanzborn

Erik Tanzborn

Hudiksvallsbygdens församling

Präst