Några personer sitter och samtalar inomhus.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Höstens studiecirklar i kristen tro

Nyhet Publicerad Ändrad

Vill du utforska den kristna tron? Funderar du på de stora livsfrågorna? Kanske vill du bara träffa andra och samtala om det som är viktigt för dig? Välkommen till någon av församlingens studiegrupper.

Studiecirklar/samtalsgrupper i kristen tro 

Ordet och Bordet

Studiegrupp om kristen tro
Utifrån söndagens tema och kyrkoåret samtalar gruppen om innersidan av vår kyrkas tro och försöker dra konsekvenser in i vår tid och frågar oss vad det betyder idag.

Tisdagar (ojämna veckor) kl 13.30 i S:t Jakobsgården
Samtalsledare: Tomas Jönsson (start 13 september)

Samtalskvällar i Ingsta kapell

Vi samtalar om söndagens evangelium tillsammans.
Tid: 18.00 i kapellet.
30 augusti leder Stefan Gustafsson samtalet
27 september lederTomas Jönsson samtalet.
Samverkan med Ingsta Baptistförsamling. Ingen anmälan

Logos

En samtalgrupp om kristen tro med möjlighet till vuxenkonfirmation.
Vi träffas onsdagar udda veckor mellan kl.18.15-19.30 i Jakobs kyrka. Mellan 17.30-18.00 är det kvällsmässa i kyrkan om du vill delta i den.
Start: onsdag 12 oktober

Frågor och Anmälan: Erik B Tanzborn 076-115 94 45

Bibliska gestalter (information om dag och plats kommer)

Genom praktisk skapande av din bibliska figur, samtal och teoretiska kunskaper om personens plats i den bibliska historien så är den här studiecirkeln ett lite annorlunda sätt att lära känna den kristna tron. Du kan välja julkrubbans gestalter eller en annan av alla de spännande personer som finns i bibelns berättelser. En helgkurs planeras hösten 2022. Ledare: Gudrun Grunnesjö 070-321 03 09 

Bibelundervisning om gamla testamentet

Under 7 måndagar i höst leder Kyrkoherde Björn Wiksten en bibelfördjupning i gamla testamentet. Varmt välkommen. Start 26 september