Hälsingtuna Lekmannkår

Nyhet Publicerad Ändrad

träffas för studier och gemenskap var tredje fredag

Hälsingtuna Lekmannakår

Kontakt: Bo Johansson 070-634 78 72

Hälsingtuna Lekmannakår startades av kyrkoherde Harry Freyschus i april 1945. Då hette den Hälsingtuna kyrkobrödrakår och bestod endast av män. I början av 1980-talet inbjöds kvinnor till medlemsskap. Under alla år har verksamheten fokuserats på studieverksamhet med fördjupning i den kristna tron. Lekmannakårens medlemmar samt övriga intresserade träffas var 3;e fredagskväll antingen i någons hem eller oftast Hälsingtuna Sockenstuga. Vårterminen avslutas med en kortare utfärd till något intressant mål. Kring Marknadshelgen inbjuds till lekmannaledd söndagsgudstjänst eller söndagsbön i någon av kyrkorna i Hudiksvallsbygdens församling samt kyrkkaffe med samtal/föredrag. Alla Helgons dag svarar Lekmannakåren för Öppethållandet i Hälsingtuna kyrka. 
Insamlade medel fördelas mellan "Bo Johanssons diakonifond" och Svenska Kyrkans Internationella arbete ACT.

Våren 2022 

21 januari kl 18 i Hälsingtuna Sockenstuga. Dialogsamtal och fika

11 februari kl 18 möts i Hälsingtuna sockenstuga .
Knytkalas och förberedelsetext s. 70-71.

4 mars kl 18 Lekmannakårens årsmöte hos Solfrid Fredriksson, Tövalidsvägen 5 

Fredag 25 mars 18.00 Lekmannakåren möts i Hälsingtuna sockenstuga.

Fler tider kommer...

Frågor och anmälan kontakta: Bo Johansson 070-634 78 72.