Musiken i begravningsgudstjänsten

Musiken en tröst och hjälp i sorgen

Musik och psalmer

Musik är ofta en viktig del i en människas liv. Kanske i form av musikaliska minnen från ett liv tillsammans eller som en tröst och hjälp i sorgen. Därför är musiken också viktig i begravningsgudstjänsten. Församlingens musiker hjälper gärna till i planerandet av musiken. Du är välkommen att ta kontakt med den musiker som ska spela vid begravningen för att samtala om musiken och eventuell solosång. Om det uppstår en situation där det finns önskemål om musik som av någon anledning inte går att framföra i kyrkan kanske det är en lösning att istället ha den musiken vid minnesstunden. Även begravningsbyrån hjälper till med att föreslå övrig musik.

Tillsammans med prästen väljs de psalmer som ska ingå i begravningen. Det är prästen som är ytterst ansvarig för psalmvalet och kyrkomusikern som har yttersta ansvaret för den musik som ska framföras. I begravningsgudstjänsten ingår ackompanjemang till psalmerna samt in- och utgångsmusik. För extra sång och musik måste man i allmänhet betala.

Psalmer som väljs till en begravning är många gånger välkända och lätta att sjunga med i. Följande psalmer ingår ofta:

249 - Blott en dag ett ögonblick i sänder
190 - Bred dina vida vingar
271 - Närmare Gud till dig
277 - Så tag nu mina händer
269 - Sorgen och glädjen
297 - Härlig är jorden
300 - O, hur saligt att få vandra
304 - Lär du mig skog att vissna glad

Följande psalmer är inte lika välkända:

285 - Det finns djup i Herrens godhet
311 - Jag skall gråtande
303 - Det finns en väg till himmelen

Psalmvalet kan också knyta an till tiden i kyrkoåret, t.ex. julpsalmer under julen, påskpsalmer i påsktid. Ett annat alternativ är att välja psalmer med anknytning till årstiden. Den barnpsalm som är mest sjungen i olika sammanhang och som passar både stora och små är
248 - Tryggare kan ingen vara.
Rubrikerna i psalmboksregistret kan vara till hjälp när man söker efter psalmer.

Blott en dag, ett ögonblick i sänder