Mer om själavård

Väg till inre mognad

Enskilt samtal och själavård

Ibland kan man behöva lite hjälp för att hantera livet och de vändningar det tar. Att bli lyssnad till och att få ge uttryck för sina tankar kan vara till stor hjälp. Kyrkan använder ofta ordet själavård för ett sådant samtal.

Ett själavårdande samtal skiljer sig från ett vanligt samtal genom att det också handlar om Gud och andlighet. Det ska hjälpa dig i ditt andliga sökande och vara en väg till inre mognad och fördjupning.

Om du önskar få möjlighet till själavårdande samtal så kan du kontakta någon av församlingen präster eller diakoner och boka in en tid. Samtalet kan ske en gång eller under en kortare eller längre tid. Är samtalet av akut karaktär finns oftast en präst eller diakon i tjänst för ett kortare samtal som sedan kan följas upp av ett tidsbestämt längre samtal.

Längtan efter helhet och fullhet

Martin Lönnebo - "andlig" träning

Martin Lönnebo, som introducerade armbandet frälsarkransen skriver i sin bok "Själen" att det finns tre former för träning för att må bra som människa: 

Fysiskt för kroppen; löpning, promenader, sjukgymnastik osv
Psykisk för psyket; studier, relationer, stressträning osv
Andlig för anden; övning i godhet, tålamod, kärlek osv

Andliga övningar 

Andliga övningar, säger han; gör man på konstens, etikens och religionens osynliga gym. Trots att den andliga träningen är viktigast, är den den mest försummade. Han skriver vidare; Hos oss just nu tränger det världsliga behoven bort de andliga behoven och längtan efter helighet, Vi måste se upp - om vår själ inte ska bli enbent. Det som tydligast tar skada är känslans intelligens. Och mest illa far vår djupaste längtan efter helhet och fullhet. Att genom det själavårdande samtalet få möjlighet till denna andliga "träning" kan göra att det skapas en balans och en växling mellan det mänskliga, materiella och andliga behoven.