Mer om bikt

Guds förlåtelse

Att gå till bikt

Ofta äger bikten rum i kyrkans sakristia. I förväg kontaktar du som vill gå till bikt din församlingspräst och bestämmer tid - eller så griper man tillfället i flykten när man går förbi kyrkan.

I ensamhet med bara en präst som lyssnar, får du högt och tydligt bekänna din synd och din del i världens ondska. Nu får du äntligen öppna mun och hjärta och slipper dölja det som tynger. Stämningen vid bikten är allvarlig, för här rör vi vid de riktigt djupa såren, men samtidigt finns friheten i rummet, för detta är förlåtelsens stund.

Bikten skall inte förväxlas med det själavårdande samtalet, som är ett samtal kring något som är viktigt i en människas liv.

Bikten är en bön om förlåtelse från Gud och inget annat. Men i praktiken börjar och slutar ofta bikttillfället med samtal och andlig vägledning.

Vid själva bikten faller den som skall bikta sig ofta på knä och prästen finns med i samma rum. Det är inför Gud och inte inför prästen man biktar sig. Prästen för aldrig vidare det som sägs vid bikten. Här gäller total tystnadsplikt. Prästen avslutar bikten med orden:

På Jesu Kristi uppdrag säger jag dig: Dina synder är förlåtna i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.
Sedan ber prästen om Guds välsignelse över den som biktat sig.

Du är förlåten