Foto: Kyrkogårdsförvaltningen

Lilla Änglarummet

Viloplats för våra små älskade barn som lämnat oss i förtid

Lilla änglarummet som finns på Sofiedals kyrkogård är ett gravskick för foster och barn upp till ett år. I änglarummet finns det plats för både kistor och urnor och anhöriga får närvara vid gravsättningen.

Plats för snittblommor och gravljus finns i anslutning till graven.

För den som önskar finns möjligheten till att köpa en namnplatta genom kyrkogårsförvaltningen till en kostnad av 500 kr.

Vill du veta mer om lilla änglarummet är du välkommen att kontakta kyrkogårdsförvaltningen.

Kyrkogårdsförvaltningen

Telefon: 0650-54 07 96 (expeditionstid 10-12)

Postadress
: Hudiksvallsbygdens församling, Box 1022, 824 11 Hudiksvall

Besöksadress: Sofiedals griftegård, Kungsgatan 55, 824 34 Hudiksvall

E-post: hudiksvall.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se