Foto: Magnus Aronsson/IKON

Unga och vuxna konfirmandledare

I församlingens grupper finns både anställda och frivilliga ledare.

Konfirmandledare
Varje konfirmandgrupp har minst två vuxna konfirmandledare som är anställda i församlingen, de är präster, diakoner, musiker eller pedagoger. 

Unga ledare
En ung ledare är 16-20 år och har själv konfirmerat sig och deltar i församlingens aktiviteter. De unga ledarna vill vara förebilder, samtala, ge stöd och vara delaktig i de sammankomster och aktiviteter som konfirmanderna har. De vill lära känna dig och göra din konfirmandtid så bra som möjligt.

Övriga frivilliga och anställda
Det finns många människor som jobbar i församlingen utan att vara anställda , till exempel kyrkvärdar, kyrkorådsledamöter, gudstjänstvärdar, körsångare. Bland de anställda i församlingen kommer du kanske att träffa vaktmästare, församlingshemsvärdinnor, musiker, kyrkogårdspersonal.

Många ber för dig och dina kamrater i konfirmandgruppen och önskar att du ska få ett bra år.

Vill du?

Får du människor omkring dig att slappna av och skratta? Är du en fena på gitarr? Bra på att lyssna? Lekledare? Vill du ge av din tid för andra? Kontakta Therese Svensson om du vill bli ledare eller fadder.