Foto: Hudiksvallsbygdens församling

Hantering av kistor och urnor

Nedan kan du som privatperson läsa om kyrkogårdsförvaltningens hantering av kistor och urnor.

Förvaring

Hur förvaras kistor och urnor?
Kistor förvaras i frys eller kylrum som finns i förvaltningens gravkapell på våra kyrkogårdar inför begravningen.

Urnor och askor förvaras i ett speciellt rum som ligger i nära anslutning till kyrkogårdsexpedition på Sofiedals kyrkogård.

Hur går utlämnandet av urna eller aska till anhöriga till?
Efter att anhöriga bokat tid för gravsättning hos kyrkogårdsexpedtion kommer man till den aktuella kyrkogården där gravsättningen ska ske på avtalad tid. På plats möts man upp av antingen vaktmästare eller präst vilket man bestämt vid bokningen av gravsättningen.

Ska urnan eller askan gravsättas på en kyrkogård utanför församlingen eller om askan ska spridas efter godkännande från länstyrelsen hämtas den av anhöriga på kyrkogårdsexpedtion som ligger på Sofiedals kyrkogård.

Vem har tillgång till lokalerna för förvaringen av kistor och urnor?
Endast kyrkogårdsvaktmästare/kyrkvaktmästare samt övrig behörig personal inom förvaltningen och dom lokala begravningsbyråerna.

Transport av kistor och urnor

Hur sker transporten av kistor?
Inför begravning är det vald begravningsbyrå som transporterar kistan till något av förvaltningens gravkapell med begravningsbil i väntan på begravning. Sker inte gravsättning i direkt anslutning till begravningen vid till exempel kremation så är det samma begravningsbyrå som transporterar kistan till krematoriet.

Hur sker transport av urnor och askor?
I dom flesta fall är det samma begravningsbyrå som transporterat kistan till kremation som också kör tillbaka urnan eller askan till oss på kyrkogårdsförvaltningen där den sedan förvaras fram till gravsättning.

All hantering av kistor, urnor och askor sker alltid med värdighet från personalen.