Gravskötsel

Har du funderingar om vad du får göra?

Låt oss hjälpa Dig att sköta graven

Alla medborgare har, oavsett trosinriktning, rätt till en avgiftsfri gravplats i 25 år.

Gravrättsinnehavare 

De som har en gravrätt kallas för gravrättsinnehavare och de har ansvar för att graven hålls i ett vårdat skick. Om det saknas gravrättinnehavare till gravplatsen sätts en grön skylt upp på gravplatsen där vi ber släktingar eller närstående till de gravsatta att kontakta oss. 

Miljötänkande

Kyrkogårdarna sköts professionellt och med stort miljötänkande. Hos oss finns det mycket kunskap och dokumentation om gravplatserna. Vi sköter inte bara de allmänna ytorna utan också många gravar. 

Gravskötsel

Graven måste skötas och alla har inte den möjligheten. Förvaltningen erbjuder därför gravskötsel för att gravarna skall vara välskötta. Har du inte ork och möljighet att kunna sköta om din plantering vid graven så finns möjligheten att i stället så gräs runt stenen. Då sköts gräsklippningen av kyrkogårdsförvaltningen.

Önskar du köpa gravskötsel så finns den möjligheten för ett eller flera år i taget:

Löpande 1-årsavtal: Faktura sänds varje år tills avtalet sägs upp.  

Avräkningsavtal för skötsel inklusive sommarblommor: Inbetalning av valfritt belopp mellan 5 000-25 000 kr varefter skötselavgiften avräknas årligen. Mer information kan ges av förvaltningen

Engångsbeställning: T.ex. blombukett.

Mer information och prislista finns i gravskötselfoldern (klicka på länken) öppnas som PDF

Gravskötselfolder 2021

Kyrkogårdsförvaltningen

Telefon: 0650-54 07 96 (expeditionstid 10-12)

Postadress
: Hudiksvallsbygdens församling, Box 1022, 824 11 Hudiksvall

Besöksadress: Sofiedals griftegård, Kungsgatan 55, 824 34 Hudiksvall

E-post: hudiksvall.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se