Foto: Hudiksvallsbygden

Fiskarkapell

I Hudiksvallsbygdens församling finns sju fiskarkapell som flitigt används under sommarhalvåret för gudstjänster, dop och vigslar.

Längst hela den norrländska kusten - med början vid Lövgrund nära Gävle i söder - sträcker sig ett bälte av små fiskekapell. Dessa är inte församlingskyrkor i vanlig mening utan har en mycket ovanlig såväl social som ekonomisk bakgrund. Fiskarna - var de än kom ifrån - behövde en gudstjänstplats för den del av året som de tillbringade fjärran från sina hemstäder. Kapellen tillhörde dem.

Från medeltid till nutid 

En påtaglig stor koncentration av fiskekapell återfinns i Hudiksvallstrakten, nämligen sju stycken. Det inte minst anmärkningsvärda är, att två av dessa kapell har uppförts i vår egen tid. Man vet att fiskekapellens historia går tillbaka till medeltiden. Vad de sju kapellen i Hudiksvallsbygden anbelangar har ett av dem sådana traditioner nämligen Bergöns kapell.

Idag fortsätter fiskekapellen att sommartid brukas för gudstjänster, dop och vigslar. De boende i fiskelägren är stolta över sina kapell och tillsamman med församlingen sköter och vårdar de dem för framtiden. 

Bokning 

Vill man hyra ett av kapellen för till exempel sitt barns dop så sker bokningen via församlingsexpeditionen.

Agö kapell

Detta är det största bland fiskarkapellen i Gävleborgs län, beroende på en utbyggnad under 1800-talet. Ursprungligen anlades kapellet 1660.

Bergöns kapell

År 2011 gjordes dendokronologiska undersökningar av kapellet och i februari månad 2012 fastställdes byggåret till 1636.

Bålsö kapell

Det näst äldsta av Hudiksvallsbygdens församlings fiskekapell är beläget på Bålsön – eller som den tidigare hette Boldsön, belägen ett stycke utanför Hornslandets norra del.

Hölicks kapell

Kapellet i Hölick är beläget på Hornslandes sydspets invid ett gammalt fiskeläge.

Kråkö kapell

Prosten Olof Broman lät timra Kråkö kapell hemma i Hudiksvall 1736 och det forslades sedan ut till Kråkön för uppmontering.

Kuggörarnas kapell

Kuggörarnas kapell har sin plats högt uppe på en av havet utspolad höjdsträckning med klappersten och utgör alltjämt ett välkänt sjömärke för dem som färdas i dessa vatten. Kuggörarnas fiskeläge omnämns i stadens handlingar första gången år 1767.

Olmens kapell

Olmens kapell är det yngst av kapellen i Hudiksvallsbygdens församling och det invigdes1956.