Foto: Gustaf Helsing / IKON

Efter begravningsgudstjänsten

Minnesstund och Tacksägelse

Minnesstund?

I anslutning till begravningsgudstjänsten kan anhöriga och vänner samlas till en minnesstund. Den kan hållas hemma i bostaden, i församlingshemmet eller på en annan plats. Minnesstunden blir ett tillfälle att minnas och att samla sina intryck. Många gånger deltar prästen och då kan han eller hon framföra ett tack å de anhörigas vägnar till dem som har deltagit samt läsa minnesadresser och blomsterhyllningar.

Minnesstunden kan bli kostsam om det är många gäster. Känn dig fri att fundera igenom vad det finns för möjligheter att dra ner på kostnaderna, eftersom det viktigaste med en minnesstund är att få möjlighet att samtala och minnas tillsammans med vänner. Om man som anhörig upplever att det är omöjligt att genomföra en minnesstund, då avstår man från det. Vill du låna ett av församlingshemmen till minnesstunden efter begravningen så går det bra om det är ledigt. Församlingshemsvärdinnorna kan oftast ordna med olika former av förtäring till fasta priser eller så ordna de anhöriga det själva. Ibland bokas minnesstunden genom begravningsbyrån.

Tacksägelse

Tacksägelsen är en offentlig kungörelse av dödsfallet och anhöriga brukar inbjudas att delta vid den gudstjänst där tacksägelsen hålls. Prästen läser upp den avlidnes namn och ber en bön varefter klockorna ringer en stund. Om man inte har andra önskemål hålls tacksägelsen i den avlidnes hemförsamling och då oftast veckan efter begravningen i söndagens gudstjänst. För anhöriga kan det på olika sätt vara värdefullt att delta vid detta tillfälle.
 

Boka minnestund

Välkommen att kontakta församlingshemsvärdinnorna om du har frågor eller vill boka minnesstund.

Lena Svahn

Lena Svahn

Hudiksvallsbygdens församling

Församlingsvärd

Susanne Broberg

Susanne Broberg

Hudiksvallsbygdens församling

Församlingsvärd