Efter begravningen

Sorgen

När vi människor står inför sorg och död reagerar vi med hela kroppen. Det kan uppträda en känsla av overklighet då det som har inträffat inte är riktigt verkligt, det är ett naturligt sätt att försvara sig mot en smärtsam erfarenhet. Gradvis - i den takt krafterna tillåter - följer ett accepterande av det som hänt.

Sorgearbetet

Sorg rymmer också många olika känslor. Det underlättar i sorgen om man tillåter sig att ”känna sina olika känslor” och många gånger hjälper det också att samtala om dem.
Död och sorg ställer oss människor inför grundläggande frågor om Gud, livets mening, om livet efter döden. Det är viktigt att i sorgen få uttrycka det som vi inte riktigt förstår.

 

Bön kan vara en suck

Bön

I bön kan vi vända oss till Gud och be om mening och kraft när livet är tungt. Bön kan vara en suck, att tända ett ljus, vila i musiken eller i naturen, formulera egna ord eller låna andras.

Sorgearbete i församlingen

Tveka inte att kontakta församlingens präster eller diakoner för enskilt samtal eller hjälp. Inbjudan till sorgegrupp sker till närmast anhöriga. Ungdomar inbjuds till "Våga leva vidare"-grupper. Samtal i sorgegrupp kan vara en hjälp både genom att man sätter ord på sina egna upplevelser och att man får ta del av andras erfarenheter. 

Ensamhet

Ensamhet är för många den svåraste erfarenheten i samband med sorg. Församlingens olika mötesplatser kan ofta hjälpa till att skingra ensamheten. 

Allhelgonahelgen

Runt Allhelgonahelgen finns traditionen att besöka kyrkogårdarna och tända ljus och i församlingens kyrkor firas en särskild gudstjänst till minne av de i församlingen som har gått bort under året. Det skickas en inbjudan till närmast anhöriga om i vilken kyrka, dag och tid som gudstjänsten är.

Ett-årsdagen

Sorgeår är ett gammalt uttryck som används än idag. Man brukar säga att under sorgeåret upplever man årets alla vardagar och helger för första gången efter dödsfallet, och att det då blir många tillfällen att minnas och fundera. Det är viktigt att sorgen får ta den tid den tar, att man får sörja klart och inte låser om sina känslor.

Foto: Josefin Casteryd /IKON