Dopets tecken och symboler

Dopvattnet, klänningen, ljuset och korset är symboler för mer än det som syns. Läs mer här.

Dopvattnet
Dopvattnet har flera betydelser.

Vatten gör oss rena och dopets vatten renar från synd. Vi lever våra första nio månader i och föds ur fostervatten. Gud skapade allt ur vatten vid tidens början. Gud räddade Israels folk genom Röda havets vatten.

Vatten är en symbol för livet och en levande Gud, eftersom vatten är förutsättningen för allt liv.

 När en människa döps genom att sänkas ned hel och hållen i vatten, precis som i urkyrkan, är det för att tydliggöra hur vi med Jesus dör - ”sänks ned” i döden tillsammans med allt ont - och uppstår, ”lyfts upp” till livet och den eviga glädjen.

Dopklänningen
Dopklänningens vita färg påminner om renhet. Den är ofta (vid barndop) mycket lång, som om man inte vuxit i den ännu. Genom livet, inte minst under konfirmandtiden kan vi få den undervisning och erfarenhet som hjälper oss att växa som kristna och leva ”i vårt dop”. I konfirmationsgudstjänsten ser man ofta konfirmanderna iklädda vita kåpor - en symbol för den dopdräkt de nu vuxit in i. Vuxna och tonåringar som döps använder ofta konfirmandkåpan som dopräkt.

I dopet bejakas ömsesidigt den gemenskap Gud först bjudit oss till. Den döpta är förlåten, upprättad av Gud och har fått nya livsmöjligheter.

 Det går bra att låna dopklänning i församlingen.

Dopljuset
Dopljuset är en påminnelse om dopet och Jesus som sa:

”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.” (Joh 8:12).

Ljuset kan tändas på dopdagen och födelsedagen, vid aftonbönen eller varje gång man vill bli påmind om tryggheten som följer med dopet.

När dopljuset brunnit ner går det bra att hämta ett nytt på pastorsexpeditionen.

Korstecknet
Vid dopet gör prästen korstecken över den som ska döpas.

På pannan, munnen och hjärtat tecknar prästen ett kors. Dopet handlar om hela människan; tankar, ord och gärningar. Jesus Kristus kallar till att vara hans lärjunge med allt vad vi är och har. Han vill genomsyra oss och hela livet.

Korstecknet är en gammal kristen symbol för Treenigheten, alltså Gud som Fader, Son och Ande. Korstecknet är också en bild för det godas seger över det onda. Korset påminner oss om Jesu död men framför allt om uppståndelsen!